top of page
  • Youtube
  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
  • Instagram

+91 7292012384

Home: Contact

SHLS

A Brit Qualis ISO 9001:2015 Certified, behavioural and leadership Skills Training company-

 “Sarah Henry Learning Solutions“ .

Serving effectively since 2016 ,with our clients' support and trust we have  won coaching/life skills methods awards, FSIA 2021 and Global Relationship Builder Award by Indian Icons, 2022.

Counted as a trusted name for Leadership and communication skills training .

For SHLS, helping people gain new skills and knowledge isn’t only a commitment, but also a passion.

 

With our wide variety of courses and dedicated team of internationally certified ICF /IELTS TRAINED instructors, we make learning easy, affordable and fun.

Our corporate programs support HR , Operations AND SALES TEAMS 

Our highly recommended POSH TTT Course and IC Set up promises end to end delivery and support.

Our Education Institute  Programs cover wide range of skills for Educationists and Students.

Highly recommended Public Speaking Skills, Train The Educationist and Interview skills courses guarantee measurable success.

We believe in supporting NGOs and various organisations for CSR Initiatives

(Awarded INDIA CSR AWARDS, 2021,and

mentioned in The Philanthropist )

We are an official TED- ED CLUB 

Our  communication skills students and Public Speaking Skills Participants get that extra edge of putting their ideas into initiatives at a  coveted global forum.

Check out our site to learn about what we have to offer, and give us a call to schedule an introductory session.

SHSL ®
The One Stop վարքագծային և առաջնորդական հմտությունների ուսուցման ընկերություն

 

Շատ կազմակերպություններ ունեն մեծ նպատակներ և աշխատանքի ընդունման արդյունավետ գործընթացներ, սակայն նրանց ղեկավարները հիասթափված են թիմային վատ արդյունքների պատճառով, կամ նրանք մեծ սթրես են ապրում թիմային մշտական կոնֆլիկտների պատճառով կամ նրանք հուսահատորեն պայքարում են հաղորդակցման անընդունակ հմտությունների հետևանքների հետ: Երբևէ մտածե՞լ եք, թե ինչու են դրանք: Արդյունավետ թիմերը և բարձր որակավորում ունեցող անձինք չե՞ն գործում իրենց ողջ ներուժով:

Մենք համագործակցում ենք կորպորատիվների, կրթական ինստիտուտների, գլոբալ արտագաղթողների, դեսպանատների, ՀԿ-ների և անհատների հետ՝ օգնելու նրանց հասնել իրենց նպատակներին և առաջ մղել իրենց ակնկալվող ROI-ը՝ թիմերի և առաջնորդների միջև համագործակցային մտածելակերպերի վերատեղադրմամբ: Մենք համագործակցում ենք Կրթելու, Սովորելու և Զարգանալու համար, և դրա հետ մեկտեղ մենք նույնպես ԶԱՐԳԱՆՈՒՄ ԵՆՔ:

Յուրաքանչյուր ընձեռված հնարավորության դեպքում աշխատելու մեր հաճախորդ գործընկերների հետ նրանց ուսուցման և զարգացման կարիքների համար, մենք նախ մտածում ենք «Ինչու զարգացնել»-ի մասին, նախքան «Ի՞նչ հմտություններ» են նախատեսվում զարգացնել:

Ինչու՞ պետք է զարգացնել: 

Ինչո՞ւ պետք է ձեր ժողովուրդը զարգանա: 

Ինչո՞ւ պետք է միասին զարգանանք:

Կապ մեզ հետ

Շնորհակալություն ներկայացնելու համար:

Home: Events Multiple
DAILY QUIPS FROM SHLS
DAILY QUIPS FROM SHLS
DAILY QUIPS FROM SHLS
DAILY QUIPS FROM SHLS
DAILY QUIPS FROM SHLS
DAILY QUIPS FROM SHLS
DAILY QUIPS FROM SHLS
Our Thoughts lead us or defeat us (1)
00:19
bottom of page